Antwerpen, Vlaanderen
België
Kipdorpvest 48a Vlaamse en Brusselse Aids Memorial Quilt sinds 15 Mei 1989
71 namen
De eerste panelen voor een Aids Memorial Quilt in België zijn gemaakt in 1988 en werden uitgespreid tijdens de Aids Memorial Day 1989 in Antwerpen. De Nederlander Gart Zeebregts was als vrijwilliger bij het NAMES Project in San Francisco betrokken en had contact met het Aidsteam, één van de eerste Vlaamse aids-preventieorganisaties. Daaruit kwam het NAMENproject Vlaanderen tot stand. Begin jaren negentig is Brussel gestart met Patchwork des NOMS.
Nadat de Brusselse groep ophield te bestaan, kwam hun Quilt ook bij het NAMENproject Vlaanderen terecht, dat later wederom werd overgenomen door de HIV-vereniging Vlaanderen. Toen werden er bij Zeebregt thuis gezamenlijke quiltmomenten georganiseerd, waar nieuwe panelen werden gemaakt en acht losse panelen aan elkaar werden genaaid om een grote lappendeken te vormen.
Vlaamse en Brusselse lappendekens zijn getoond in Washington 1996, op de European Quilt Tours in 1993, 1994, en 1998, zoals tijdens Eurogames 2007 op het nieuwe Centraal Station in Antwerpen. Twee grote lappendekens zijn afgestaan aan de International Aids Prevention Initiative in New York.
Door de fusie van aidsorganisaties tot Sensoa in 2001 is beslist het Namenproject Vlaanderen te stoppen. De Quilt wordt nu beheerd door Sensoa, soms uitgeleend, en ieder jaar uitgespreid op Wereld Aids Dag en International Aids Candlelight Memorial. Patrick Reyntiens is de aanspreekpersoon. De laatste jaren zijn er nog een vijftal individuele panelen binnengebracht. De Vlaamse en Brusselse Quilt bestaat uit zeven grote lappendekens en vijftien losse panelen.

Sensoa - NAMENproject Vlaanderen