Barcelone, Catalogne
Espagne
Parc de Montjuïc, Jardí d’Aclimatació Mémorial Permanent du Sida de Barcelone depuis 12 Avril 2003
sans noms
16è Memorial Internacional de la Sida. Fotos © Núria Batalla Picasa

9 Mai 2009
Núria Batalla, Barcelona