Amsterdam
Nederland
Eerste Helmersstraat 17 Nederlandse AIDS Memorial Quilt sinds 1 December 1988
350 namen
Nederlandse AIDS Memorial Quilt voor het laatst in zijn geheel getoond
Op Wereld Aids Dag 1988 lagen de eerste losse naamvlaggen op de Dam. Angst en verdriet over het verlies van dierbaren voerden toen de boventoon. 25 jaar later wordt – voor de laatste keer – de hele Nederlandse AIDS Memorial Quilt getoond op locaties in Amsterdam en de Verenigde Staten.
23 van de 30 blokken hangen van 28 november 2013 tot 6 januari 2014 in het stadhuis van Amsterdam, waar het NAMENproject op Wereld Aids Dag 1 december 2013 van 12.00 tot 13.00 uur aanwezig is. Een ander blok hangt tot 15 december in de Openbare Bibliotheek en een blok tot 31 januari 2014 in het Amsterdam Museum. Drie blokken worden op 2 december getoond op het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in de Beurs van Berlage. De resterende twee blokken zijn als bruikleen bij de International AIDS Prevention Initiative en worden op Wereld Aids Dag in Sacramento, Californië en Brooklyn, New York getoond.

De AIDS Memorial Quilt ontstond in 1987 in San Francisco. Cleve Jones maakte de impact van de epidemie zichtbaar met gedenkdoeken in de maat van een graf: 0.90 x 1.80 m. Telkens acht naamvlaggen werden daarop aan elkaar genaaid tot vierkante blokken van 3.80 x 3.80 m. Naast elkaar vormen deze quiltblokken één immense lappendeken, oftewel dé Quilt. In 1988 al bereikte het initiatief Nederland. Vijf jaar later hingen er 40 naamvlaggen in vijf blokken samen met andere quiltblokken uit de hele wereld op de tentoonstelling tijdens de XIIIe Internationale Aids Conference in de Beurs van Berlage. Anno 2013 is de Nederlandse AIDS Memorial Quilt uitgegroeid tot 30 blokken.
De triestheid van de dood door aids heeft met de komst van hiv-remmers in veel gevallen plaats gemaakt voor leven met hiv. Stichting NAMENproject - volledig gerund door vrijwilligers - beheert de Nederlandse Quilt en wil hem als nationaal cultureel erfgoed voor de toekomst veiligstellen. Curator Annemarie de Wildt van het Amsterdams Museum heeft samenwerking gezocht met de Reinwardt Academie, waar Léontine Meijer-van Mensch begin 2013 een internationaal master-programma leidde over diverse aspecten van de Nederlandse Quilt. Als resultaat van het onderzoek zal het Amsterdam Museum twee quiltblokken met een duidelijke Amsterdamse identiteit verwerven. Ook het Haags Historisch Museum en het Openluchtmuseum in Arnhem hebben al interesse getoond om delen van de Quilt te verwerven. Met andere musea in het land is het NAMENproject in contact.

Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van het NAMENproject wordt de Nederlandse Quilt - voor het laatst - in zijn geheel getoond. Hiermee herdenkt het NAMENproject ook zijn medestrijders Jesus Paredes Gomèz (1959-1995) en David Salomonson († 1999).

19 November 2013
Stefan Silvstri & Jörn Wolters, Amsterdam